Zmiana nazwy arkusza

Zmiany nazwy arkusza kalkulacyjnego można dokonać na trzy sposoby:

1. Poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszki na kartę wybranego arkusza, następnie wybranie z menu które się pojawiło Zmień nazwę..., po pojawieniu się okna dialogowego z bieżącą nazwą arkusza, należy wpisać nową nazwę i zatwierdzić klikając OK.

2. Poprzez wybranie z paska menu Format > Arkusz > Zmień nazwę..., po pojawieniu się okna dialogowego z bieżącą nazwą arkusza, należy wpisać nową nazwę i zatwierdzić klikając OK.

3. Poprzez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszki na zakładkę wybranego arkusza, po pojawieniu się okna dialogowego z bieżącą nazwą arkusza, należy wpisać nową nazwę i zatwierdzić klikając OK.

[edytuj] Spostrzeżenia

 • W nazwie arkusza kalkulacyjnego nie mogą znajdować się następujące znaki:
  • lewego nawiasu kwadratowego [
  • prawego nawiasu kwadratowego ]
  • dwukropek :
  • gwiazdka *
  • znak zapytania ?
  • ukośnik /
  • odwrócony ukośnik \
  • pojedynczy cudzysłów na początku lub na końcu nazwy '
 • Nazwa arkusza kalkulacyjnego może przekraczać 1000 znaków.

Pobierz LibreOffice