Zmiana koloru karty arkusza

Zmianę koloru zakładki arkusza kalkulacyjnego możemy zrobić w następujący sposób:

1. Klikamy prawym klawiszem myszki na zakładkę arkusza kalkulacyjnego którego kolor chcemy zmienić, następnie z rozwiniętego menu wybieramy Kolor karty..., po pojawieniu się okna dialogowe Kolor karty wybieramy z palety odpowiadający nam kolor klikając lewym klawiszem myszki na wybrany kolor, następnie klikamy OK.

2. Wybieramy z menu Format > Arkusz > Kolor karty..., po pojawieniu się okna dialogowe Kolor karty wybieramy z palety odpowiadający nam kolor klikając lewym klawiszem myszki na wybrany kolor, następnie klikamy OK.

Zmiana koloru kart kilku arkuszy jednocześnie wymaga zaznaczenia arkuszy których karty będą miały zmieniony kolor.

[edytuj] Spostrzeżenia

  • Zmianie ulega jedynie zakładka arkusza kalkulacyjnego, kolor arkusza pozostaje bez zmian,
  • Zmianie ulega jedynie kolor zakładki aktywnego arkusza.

Pobierz LibreOffice