Zaznaczenie arkuszy

Arkusze kalkulacyjne w skoroszycie Calc można zaznaczać na kilka sposobów:

1. Zaznaczenie jednego arkusza:

a. Pojedynczy arkusz można zaznaczyć poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszki na zakładkę wybranego arkusza.

b. Wybrany arkusz można również zaznaczyć wykorzystując kombinację klawiszy Ctrl + Page Up lub Ctrl + Page Down, w zależności od tego w którą stronę chcemy się przesunąć od obecnie zaznaczonego arkusza - jeżeli w lewo to Ctrl + Page Up, natomiast w prawo Ctrl + Page Down.

2. Zaznaczenie kilku arkuszy przylegających

3. Zaznaczenie kilku arkuszy nie przylegających.

[edytuj] Spostrzeżenia

  • W otwartym skoroszycie Calc zawsze jest zaznaczony co najmniej jeden arkusz.

Pobierz LibreOffice