Wstawienie wielu arkuszy jednocześnie

Wstawienie wielu arkuszy jednocześnie można wykonać na kilka sposobów:

1. Poprzez wybranie z paska menu Wstaw > Arkusz, po pojawieniu się okna dialogowego w wierszu Liczba arkuszy wpisać lub klikając na strzałki wybrać liczbę która odpowiada liczbie nowych arkuszy w arkuszu kalkulacyjnym, następnie kliknąć OK.

Wstawienie wielu arkuszy 1

2. Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na pasku kart arkusza kalkulacyjnego a następnie wybrania Wstaw po pojawieniu się okna dialogowego w wierszu Liczba arkuszy wpisać lub klikając na strzałki wybrać liczbę która odpowiada liczbie nowych arkuszy w arkuszu kalkulacyjnym, następnie kliknąć OK.

Wstawienie wielu arkuszy 2

3. Poprzez kliknięcia, lewym klawiszem myszki, jednocześnie przytrzymanym klawiszem Ctrl, na taką liczbę zakładek arkuszy jaką chcemy wstawić, następnie kliknięcie, prawym klawiszem myszki na zakładkę jednego z zaznaczonych arkuszy, następnie wybranie Wstaw po pojawieniu się okna dialogowego wybrać OK.

Wstawienie wielu arkuszy 3

4. Poprzez kliknięcia, lewym klawiszem myszki, jednocześnie przytrzymanym klawiszem Ctrl, na taką liczbę zakładek arkuszy jaką chcemy wstawić, następnie wybranie z paska menu Edytuj > Arkusz > Wstaw, po pojawieniu się okna dialogowego wybrać OK.

Wstawienie wielu arkuszy 4

Pokazane poniżej okno dialogowe będzie się wyświetlać przy każdym z zaprezentowanych powyżej sposobów wstawienia arkuszy.

Wstawienie wielu arkuszy okno dialogowe

Pobierz LibreOffice