Wstawienie lub usunięcie arkusza

W arkuszu kalkulacyjnym Calc można usuwać lub wstawiać nowe arkusze. Wstawienie lub usunięcie arkusza można wykonać na kilka sposobów:

Wstawienie arkusza

1. Poprzez kliknięcie za kartą ostatniego arkusza karty Nowy arkusz. Opcja ta pozwala na szybkie dodanie nowego arkusza, z domyślną nazwą, na końcu istniejących arkuszy.

Wstawienie arkusza 1

2. Poprzez wybranie z paska menu Wstaw > Arkusz. Opcja ta, w przeciwieństwie do metody pierwszej, pozwala na wybranie miejsca w którym ma zostać wstawiony nowy arkusz, pozwala ona również na zmianę domyślnej nazwy nowego arkusza.

Wstawienie arkusza 2

3. Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na pasku kart arkusza kalkulacyjnego a następnie wybrania Wstaw. Opcja ta , w przeciwieństwie do metody pierwszej, pozwala na wybranie miejsca w którym ma zostać wstawiony nowy arkusz, pozwala ona również na zmianę domyślnej nazwy nowego arkusza.

Wstawienie arkusza 3

[edytuj] Wstawienie arkusza z pliku

1. Arkusz z pliku możemy wstawić postępując zgodnie z zasadami opisanymi w metodzie 2 lub 3, przy czym po pojawieniu się okna dialogowego należy zaznaczyć Z pliku. Po zaznaczeniu uaktywni się przycisk Przeglądaj..., po kliknięciu na niego otworzy się nowe oko dialogowe w którym należy wybrać plik z którego chcemy wstawić arkusz. Po wybraniu pliku klikamy OK, spowoduje to zamknięcie okna dialogowego z listą wyboru oraz jednocześnie pojawi się w oknie dialogowym Wstaw arkusz lista arkuszy które możemy wstawić, należy wybrać jeden z nich i kliknąć OK. Możemy również wstawić więcej niż jeden arkusz, wówczas należy zaznaczać arkusze z jednocześnie przytrzymanym klawiszem Ctrl.

[edytuj] Okno dialogowe

Zarówno w metodzie drugiej jak i trzeciej po wybraniu Wstaw pojawi się okno w którym należy kliknąć OK.

Okno to składa się z dwóch sekcji:

1. Pozycja - pozwala wybrać miejsce w którym zostanie wstawiony nowy arkusz.

2. Arkusz - pozwala na określenie liczby wstawianych arkusz, nadanie nowej nazwy wstawianemu arkuszowi, pozwala również na wstawienie arkusza z innego skoroszytu.

Okno dialogowe Wstaw arkusz

W metodach 2 i 3 nowy arkusz jest wstawiany przed aktywnym arkuszem. W zaprezentowanym przykładzie poniżej, nowy arkusz zostanie wstawiony przed arkuszem "Arkusz2 aktywny". Nowy arkusz będzie miał domyślną nazwę "Arkusz4", jeśli w skoroszycie będzie więcej arkuszy, wówczas nowy arkusz otrzyma nazwę "ArkuszX", gdzie X oznacza kolejną liczbę arkusza w skoroszycie. Domyślna nazwa "ArkuszX" jest nadawana niezależnie od tego, czy istniejące arkusze mają domyślne nazwy, czy zostały one zmienione.

 

Aktywny arkusz

[edytuj] Usunięcie arkusza

1. Poprzez kliknięcie, lewym klawiszem myszki, na zakładkę arkusza który chcemy usunąć, następnie wybranie z paska menu Edytuj > Arkusz > Usuń. Po wybraniu Usuń pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy na pewno chcemy usunąć zaznaczony arkusz, jeśli zaznaczony arkusz jest arkuszem do usunięcia należy wybrać Tak. Usuwany jest aktywny arkusz.

Usunięcie arkusza 1

2. Poprzez kliknięcie, prawym klawiszem myszki, na zakładkę arkusza który chcemy usunąć, następnie wybranie z paska menu Usuń. Po wybraniu Usuń pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy na pewno chcemy usunąć zaznaczony arkusz, jeśli zaznaczony arkusz jest arkuszem do usunięcia należy wybrać Tak.

Usunięcie arkusza 2

[edytuj] Usunięcia kilku arkuszy jednocześnie.

1. Poprzez kliknięcia, lewym klawiszem myszki, jednocześnie przytrzymanym klawiszem Ctrl, na zakładki arkuszy które chcemy usunąć, następnie wybranie z paska menu Edytuj > Arkusz > Usuń. Po wybraniu Usuń pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy na pewno chcemy usunąć zaznaczone arkusze, jeśli zaznaczone arkusze są arkuszami do usunięcia należy wybrać Tak.

Usunięcie arkuszy 1

2. Poprzez kliknięcia, lewym klawiszem myszki, jednocześnie przytrzymanym klawiszem Ctrl, na zakładki arkuszy które chcemy usunąć, następnie kliknięcie, prawym klawiszem myszki, na zakładkę jednego z arkuszy do usunięcia, następnie wybranie z paska menu Usuń. Po wybraniu Usuń pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy na pewno chcemy usunąć zaznaczone arkusze, jeśli zaznaczone arkusze są arkuszami do usunięcia należy wybrać Tak.

Usunięcie arkuszy 2

 

Okno dialogowe usunięcie arkusza/arkuszy

Pobierz LibreOffice