Rozszerzenia

Rozszerzenia pozwalają na zwiększenie możliwości pakietu LibreOffice. Ponizej zostaną omówione najciekawsze z nich:

NUMBERTEXT

Dodaje dwie funkcje. Pierwsza z tych funkcji (Numbertext) przekształca liczbę na tekst - pozwala na zapis słownie, natomiast druga przekształca walutę na tekst (Moneytext) - zapis słownie z użyciem odpowiedniej waluty. Rozszerzenie można pobrać ze strony: extensions.libreoffice.org/extension-center/numbertext-1.

NUMBERTEXT

Składnia

=NUMBERTEXT(Number;Language)

Number - liczba która zostanie przekształcona,

Language - kod języka w którym liczba zostanie zapisana słownie, dla polskiego - pl.

Spostrzeżenia

  • Funkcja pozwala na wprowadzenie jedenastu cyfr liczby całkowitej i nieograniczonej ilości cyfr w ułamku,
  • Funkcja błędnie wyświetli wynik, jeśli jako separator tysięcy, zostanie użyta kropka,
  • Funkcja nie rozpoznaje ułamków zwykłych,
  • Wartości dziesiętne liczby można pisać do przecinku, lub kropce.

Przykłady

Przykład 1

=NUMBERTEXT(123456;"pl") - funkcja zwraca (wyświetla) sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć.

Przykład 2

=NUMBERTEXT(B1;"pl") - funkcja zwraca (wyświetla) sześć.

W celu lepszego zrozumienia można skopiować przykład do pustego arkusza kalkulacyjnego.

Przykład 3

=NUMBERTEXT(B1;"pl") - funkcja zwraca (wyświetla) tysiąc przecinek dwa.

W celu lepszego zrozumienia można skopiować przykład do pustego arkusza kalkulacyjnego.

MONEYTEXT

 Składnia

=MONEYTEXT(Number;Currency/function;Language)

Number - liczba która zostanie przekształcona,

Currency/function - kod waluty zgodny ze standardem ISO 4217,

Language - kod języka w którym liczba zostanie zapisana słownie, dla polskiego - pl.

Spostrzeżenia

  • Funkcja pozwala na wprowadzenie szesnastu cyfr liczby całkowitej,
  • Funkcja wyświetla błąd #NAZWA?, jeśli jako separator tysięcy, zostanie użyta kropka,
  • Funkcja zaokrągla do pełnych groszy, jeżeli po przecinku są wpisane więcej niż dwie cyfry.

 Przykłady

Przykład 1

=MONEYTEXT(10;"PLN";"pl") - funkcja zwraca (wyświetla) dziesięć złotych.

Przykład 2

=MONEYTEXT(10;"PLN";"en") - funkcja zwraca (wyświetla) ten zlotys.

Przykład 3

=MONEYTEXT(B1;"PLN";"pl") - funkcja zwraca (wyświetla) dziesięć złotych dwadzieścia dwa grosze.

W celu lepszego zrozumienia można skopiować przykład do pustego arkusza kalkulacyjnego.

Przykład 4

=MONEYTEXT(B1;"PLN";"pl") - funkcja zwraca (wyświetla) dziesięć złotych dwadzieścia trzy grosze.

W celu lepszego zrozumienia można skopiować przykład do pustego arkusza kalkulacyjnego.

COPY ONLY VISIBLE CELLS

Kopiuje tylko widoczne komórki z wybranego zakresu w którym są ukryte wiersze lub/oraz kolumny. Rozszerzenie można pobrać ze strony: extensions.libreoffice.org/extension-center/copy-only-visible-cells.

Po zainstalowaniu dodatku pojawi się nowym pasek narzędzi Copy only visible cells, po kliknięciu na pasku menu Edycja rozwinie się menu w którym będzie widoczna dodatkowa opcja Copy only visible cells. Chcąc skopiować wybrane widoczne komórki z karty arkusza w której znajdują się ukryte wiersze i/lub kolumny, należy zaznaczyć komórki, które chcemy skopiować, następnie wybrać z menu Edycja > Copy only visible cells, można również po zaznaczeniu wybranych komórek kliknąć w pasku narzędzi na Copy only visible cells. Po skopiowaniu można wklejenie odbywa się dokładnie tak samo jak w przypadku standardowego użycia funkcji kopiuj i wklej, dodatek pozwala również na wklejenie specjalne skopiowanego zakresu.

Pobierz LibreOffice