Przeniesienie lub kopiowanie arkusza

Arkusz może zostać przeniesiony lub skopiowany w obrębie tego samego skoroszytu lub do nowego skoroszytu.

Przeniesienie arkusza

1. Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na kartę arkusza który chcemy przenieść, następnie wybranie Przenieś/kopiuj.... Po pojawieniu się okna dialogowego należy kliknąć OK. Metoda ta pozwala na przeniesienie arkusza na początek otwartego skoroszytu.

Przeniesienie arkusza poprzez zakładki

2. Poprzez wybranie z paska menu Edytuj > Arkusz > Przenieś/kopiuj.... Po pojawieniu się okna dialogowego należy kliknąć OK. Metoda ta, tak samo jak pierwsza, pozwala na przeniesienie arkusza na początek otwartego skoroszytu.

Przeniesienie arkusza poprzez menu

3. Poprzez kliknięcie i przytrzymanie karty arkusza który chcemy przenieść, następnie przeciągamy go w wybrane miejsce. Podczas przeciągania myszki pojawia się wskaźnik pokazujący w które miejsce w danej chwili można wstawić przeciągany arkusz.

Przeniesienie arkusza poprzez przesunięcie myszką

Spostrzeżenia

  • Jeżeli chcemy przenieść kilka arkuszy, wówczas należy zaznaczyć arkusze które zostaną przeniesione, poprzez klikanie na karty wybranych arkusz z jednocześnie przyciśniętym klawiszem Ctrl. Po zaznaczeniu wszystkich arkuszy które będą przeniesione zastosować jedną z zaprezentowanych powyżej metod przenoszenia.

Kopiowanie arkusza

1. Poprzez kliknięcie karty arkusza który zostanie skopiowany, następnie wciskamy klawisz Ctrl i przeciągając myszką wskazujemy w którym miejscu chcemy wstawić skopiowany arkusz. Podczas przeciągania myszki pojawia się wskaźnik ułatwiający wybranie miejsca dla skopiowanego arkusza.

Kopiowanie arkusza poprzez przeniesienie myszką

2. Kopiowanie arkusza można również przeprowadzić prawie w taki sam sposób jak jego przeniesienie (metoda 1 i 2), z tym wyjątkiem że w pojawiającym się oknie dialogowym należy wybrać Kopiuj (domyślnie zaznaczona jest opcja Przenieś).

Okno dialogowe

Pojawiające się w metodzie 1 i drugiej przenoszenia arkusza pozwala na wprowadzenie zmian w domyślnym procesie przenoszenia lub kopiowania. Okno to składa się z czterech sekcji:

1. Akcja - pozwala wybrać, czy chcemy przenieść, czy skopiować wybrany arkusz.

2. Lokalizacja - składa się z dwóch podsekcji:

a. Do dokumentu - pozwala wybrać docelowy skoroszyt - może nim być bieżący skoroszyt, nowy skoroszyt który zostanie utworzony w momencie przeniesienia lub kopiowania, lub do innego otwartego w Libre Office skoroszytu,

b. Wstaw przed - pozwala wybrać przed którym arkusze w wybranym skoroszycie zostanie wstawiony przenoszony lub kopiowany arkusz.

3. Nazwa - pozwala na zmianę nazwy przenoszonego lub kopiowanego arkusza. Opcja ta jest aktywna tylko jeśli działamy na jednym arkuszu.

Przenieś lub kopiuj okno dialogowe

 

Pobierz LibreOffice