Ochrona hasłem skoroszytu

1. Nowo utworzony, wcześniej nie zapisywany, arkusz calc można zabezpieczyć poprzez wybranie z paska menu Plik > Zapisz, następnie w oknie dialogowym zaznaczyć Zapisz z hasłem i kliknąć OK. Po kliknięciu OK pojawi się kolejne okno dialogowe w którym należy wprowadzić hasło do pliku, po wprowadzeniu hasła kliknąć OK.

2. Nowo utworzony, wcześniej nie zapisywany arkusz calc można również zabezpieczyć hasłem poprzez skrót klawiaturowy Ctrl + s, następnie postępując tak samo jak w przykładzie pierwszym.

Pobierz LibreOffice