Liczba gramów danego pierwiastka równa jego masie atomowej względnej