Funkcje

Funkcja to wyspecjalizowana formuła służąca do wykonywania obliczeń i wyświetlenia wyniku działania w arkuszu kalkulacyjnym.

LibreOffice Calc, zawiera ok. 300 predefiniowanych funkcji podzielonych dla wygody na następujące kategorie na kategorie:

Baza danych

Data i godzina

Finanse

Informacja

Logiczne

Matematyka

Macierz

Statystyka

Arkusz kalkulacyjny

Tekst

Dodatek

Większość funkcji oferowanych w arkuszu kalkulacyjnym stanowią funkcje specjalistyczne, jednak do swobodnego posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym wystarcza zazwyczaj znajomość kilkudziesięciu najważniejszych funkcji .

Pobierz LibreOffice