Ecjon - ..., miejsce obozowania Izraelitów w czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej