Choroba pasożytnicza powodowana przez glistę ludzką